FONS

Pueyo-Brotons: Cap al meu silenci

“En aquest CD trobareu un recorregut per obres de diferents estils arranjades al flabiol per Marcel Sabaté per tal de demostrar les possibilitats d’aquest instrument català.
El flabiol és un instrument de vent dels anomenats bisellats, semblant a una flauta dolça. El trobem arreu d’Europa, i va sorgir d’un ambient musical rústic. A Catalunya apareix a les antigues cobles de joglars de l’edat mitjana i, amb molt poques modificacions, va passar a la cobla de tres quartans del segle passat.
Els flabiols antics eren tots d’una peça, amb el cap o extrem per on es bufa pla i sense cap clau. El flabiol de cap de bec i dues peces (cap i cama) arriba segurament de resultes de les necessitats d’afinació de la cobla de Pep Ventura. Posteriorment, i per motius semblants, apareixen les claus, destinades a facilitar o possibilitar l’execució de notes cromàtiques amb la precisió exigida per la cobla moderna.
Però la veritable evolució és més recent, quan el flabiol s’ha incorporat al pla d’estudis dels conservatoris. Això ha permès posar-lo a la mateixa altura que qualsevol instrument clàssic i, per tant, fer-lo apte per a qualsevol tipus de música.”

2013
1CM0323
Skip to content