FONS

Obres de Lamote de Grignon – Banda/Brotons

“El CD que teniu a les mans no és només un homenatge a Ricard Lamote de Grignon, compositor, director, mestre que, en el seu moment, no va poder gaudir del merescut reconeixement públic, que sí que tenia en els reduïts àmbits musicals de la ciutat.
La Banda Municipal de Barcelona va ser creada per l’Ajuntament de Barcelona l’any 1886 amb un objectiu transcendent: atansar la música de qualitat al poble. I ho feia associada a la creació de l’Escola Municipal de Música, que li havia de proporcionar bons músics professionals per realitzar la seva tasca en condicions òptimes. L’assumpció de la direcció de la BMB per part de Joan Lamote de Grignon del 1915 al 1939 va representar l’exemple paradigmàtic d’aquest ideal. I aquest enregistrament sens dubte enllaça amb la recerca de la bellesa que tant reclamaven l’Ajuntament i, més tard, el gran dels dos Lamote.”

2013
1CM0325
Skip to content