FONS

MINIATURES. CATALANES – Daniel Blanch i Kalina Macuta (CD doble)

L’aplec d’aquestes miniatures per a violí i piano reflecteix amb fidelitat l’articulació de la música de cambra a Catalunya, des de finals del segle XX fins poc després del 1939. Amb la Renaixença, des del 1859, s’anà forjant a poc a poc, un sistema simbòlic que havia de definir a música catalana. Sense un context sociopolític i cultural que l’afavorís, i que propiciés un sistema de coincidències ideològiques, seria impossible parlar d’una música de cambra amb voluntat pròpia.

2011
1CM0274
Skip to content