FONS

Galicia y las Cantigas de Santa Maria- Antoni Rossell

El repertori marià alfonsí ha estat objecte de nombrosos enregistraments i és un dels més editats -i per això coneguts- de la música medieval. També és un dels que suscita una major controvèrsia.

La qüestió més discutida és la del ritme musical. Aquestes melodies s’han d’interpretar rítmicament o, al contrari, han de mancar d’ell. Encara que existeixen altres aspectes com el de la transcripció melòdica, la de la semitonia, o la de la pronunciació dels textos sobre els quals els intèrprets i musicòlegs encara no s’han posat d’acord de manera unànime.

Aquest enregistrament s’ha basat en realitzar un treball que tingués elements originals i que d’alguna manera fossin nous, amb el risc que això comporta al tractar-se d’un repertori tan interpretat i tan conegut.

2012
1CM0289
Skip to content