FONS

Enric Granados – Goyescas / A. Attenelle

Després d’haver enregistrat successivament Cerdanya de Déodat de Séverac, Iberia d’Albéniz i Música callada de Mompou, Albert Attenelle culmina aquest seguit d’enregistraments de maduresa amb el de Goyescas de Granados. Crec que sóc objectiu si dic que, a dia d’avui, hi ha pocs, molt pocs intèrprets -aquí­ i arreu- capaços d’enregistrar aquestes catedrals de la literatura pianí­stica del segle xx amb el rigor, coneixement, versatilitat, subtilesa i expressivitat necessaris per recrear cadascuna d’aquestes obres.

2016
1CM0346
Skip to content