FONS

EDUARD TOLDRÀ – Integral per a cobla. Cobla St. Jordi / Salvador Mas (CD doble)

Toldrà va emprar una frescor melòdica inusual i un talent únic en l’harmonització, que no el van allunyar del públic ballador. Tal vegada sigui aquest el motiu pel qual el corpus d’aquesta integral el formin un total de trenta-quatre sardanes (tres d’elles, agrupades a manera d’annex, sota el format de revesses) i únicament dues obres de caràcter lliure com són “La maledicció del comte Arnau”, per a tres cobles i timbala i Les danses de Vilanova, glossa per a cobla del ballet popular. El format sardana, en el cas que ens ocupa, lluny d´esdevenir una cotilla, es va convertir en un mitjà òptim, còmodament modelat pel mestre Toldrà gràcies a les seves evidents aptituds.

2012
1CM0280
Skip to content