FONS

DEDICADO A LAS SEÑORITAS DE LA HABANA. Cançons. Indira Ferrer / Cecilio Tieles

Dedicado a las señoritas de La Habana és un recorregut panoràmic pel romanticisme en el cant i la música instrumental de Cuba, i comprèn des de la segona meitat del segle XIX fins a les tres darreres dècades del segle XX. El repertori seleccionar el conformen exemples emblemàtics. Les obres per a veu i piano ofereixen en conjunt una nítida i àmplia visió del romanticisme crioll amb afecció a fórmules de connotació localista.

2012
1CM0282
Skip to content